РЕКВИЗИТЛАР


Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ҳисоб рақам: 23 402 000 300 100 001 010
Марказий банк ХККМ Тошкент шахар бош бошқармаси
СТИР:  201122919
МФО:   00014

Институтнинг шахсий ҳисоб рақамлари (ШХР)

Шахсий ҳисоб рақамлар

Маблағлар манбалари

1000 108 601 840 170 94 100 079 006

Бюджет мабғлари

1000 108 601 840 170 97 300 079 006

Илмий тадқиқотлар (наука) маблағлари

1000 108 601 840 170 97 400 221 002

Илмий тадқиқотлар (инновация) маблағлари

4002 108 601 840 179 50 100 079 092

Пенсия таъминоти

4004 108 601 840 179 50 100 079 006

Жарима маблағлари

4009 108 601 840 179 50 100 079 008

Тўлов-контракт маблағлари

4001 108 601 840 179 50 100 079 020

Ривожлантириш жамғармаси маблағлари

4001 108 601 840 179 50 100 079 021

Инновация жамғармаси маблағлари

Самарқанд ветеринария медицинаси институтининг
СТИР 201878451                   ОКОНХ 92110