РАҲБАРИЯТ

Институт ректори

Юнусов Худайназар Бекназарович

 • Қабул вақти: Душанба, жума кунлари соат 15-00 дан 17-00гача
 • Телефон: Tel: +998 66-234-33-20 Fax: +998 66-234-07-86
 • Электрон почта: samvmi@edu.uz

 • Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
 • Юксак маънавий-ахлоқий фазилатли, мустақил фикрлашга қодир бўлган, бозор шароитида ишни ташкил этишнинг усулларини эгаллаган юқори маълумотли малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
 • Давлат таълим стандартлари асосида юқори малакали кадрлар тайёрлашни ташкил этиш;
 • Институтда Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да белгиланган вазифалар бажарилишини таъминлаш;
 • Институт таркибий тузилмасидаги барча бўлинмалар ваколатларини белгилаб бериш, фаолиятларини режалаштириш, мувофиқлаштириш, бошқариш, олий таълим муассасасининг бошқарув лавозимларига муносиб кадрларни тайёрлаш, ходимларни танлаш, раҳбарлик лавозимига тавсия этиш ва ишга қабул қилиш;
 • Ходимларни моддий ва маънавий рағбатлантириш, ижтимоий муҳофазасини таъминлаш, интизомий жазо чораларини қўллаш;
 • Институт даромадлари шакллантирилиши ва улардан самарали фойдаланилиши устидан назорат қилиш;
 • Илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, уларнинг самарадорлигини ошириш ва тадқиқотларнинг натижаларини амалиётга кенг жорий этиш, олий таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг ўзаро интеграциясини таъминлаш;
 • Узлуксиз таълим тизими учун янги авлод ўқув адабиёти яратиш концепцияси талабларига мувофиқ дарсликлар ва ўқув-методик адабиётлар яратилиши, таржима қилиниши ва нашр этилишини ташкил этиш;
 • Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан, масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
 • Маънавий-маърифий, тарбиявий ишларга раҳбарлик этиш, ходимлар ва талабаларда миллий ғояни шакллантириш;
 • Талабаликка, магистратура ва стажёр-тадқиқотчи-изланувчи- изланувчилар институтига қабул қилиш, ўқишдан четлатиш, тиклаш, ички тартибга риоя этилишини таъминлаш;
 • Профессор-ўқитувчиларнинг касбий малака оширишларини таъминлаш;
 • Талабалар, стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар, илмий-педагогик ходимлар учун маиший хизмат кўрсатиш ва бошқа турдаги шароитларни ташкил этиш, уларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш;
 • Факультетлар ва кафедралар фаолияти, ўқув жараёни, маърузалар, амалий ва лаборатория машғулотлари, ўқув ва ишлаб чиқариш амалиётлари, бошқа турдаги машғулотлар сифатининг доимий назорат этилишини таъминлаш;
 • Таълим муассасасида мутахассислар тайёрланадиган йўналиш ва ихтисосликлар соҳасининг ривожланиш истиқболларини аниқлашга қаратилган тадбирларни ташкил этиш (илмий-амалий конференциялар ўтказиш, халқаро анжуманларда иштирок этиш, ахборот маконидан фойдаланиш шароитларини яратиш, фан-техника, технологиялар ривожланишига тааллуқли адабиёт, информацион материалларни келтириш), бунинг асосида давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари, ўқув адабиётларини такомиллаштириб боришни таъминлаш, илмий изланишларни йўналтириб бориш;
 • Маркетинг хизматини ривожлантириб, таълим йўналиши ва ихтисосликларга талаб ва эхтиёжни ўрганишни, битирувчиларни амалда ишга жойлашиши таҳлилини, мутахассисларни мақсадли тайёрлаш борасида ҳамкорлик шартномалари тузишни ташкил этиш;
 • Институтнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, олий таълим муассасаси Илмий Кенгашига раҳбарлик килиш, олий таълим муассасасининг таркибий тузилишини такомиллаштириш, таркибий бўлинмаларини ташкил

этиш, тугатиш, ўзгартириш;

 • Хорижий хамкорлар билан илмий-ижодий алоқаларни ривожлантириш, инвестиция ва грантлар жалб этилишини таъминлаш, қўшма корхона (кафедра, илмий марказ, илмий тадқиқотлар, лойиҳалар ва ҳ.к.)лар ташкил этиш фаолиятини амалга ошириш;
 • Жамоат ташкилотлари, васийлар кенгаши ва бошқа шу каби нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорлик фаолиятини олиб бориш;
 • Таълим жараёнини бошқариш бўйича ваколатли органлар томонидан белгиланган бошқа вазифалар ижросини таъминлаш.

Билиши керак:

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси хамда Вазирлик буйруқларини, Институтда ўқув, илмий, молиявий ва тарбия жараёнини белгилайдиган норматив ҳужжатларни билиши.

Малака талаблари:

 • Олий таълим муассасаларида бошқарув лавозимида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида раҳбарлик иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга;
 • Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, етакчилик, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркорлик кобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига;
 • ОТМда бакалавр ва магистрлар тайёрлаш йўналишлари ва мутахассисликларидан бири бўйича фан доктори ёки номзоди илмий даражасига, профессор ёки доцент илмий унвонига эга бўлиши;
 • Институтнинг тегишли бошқарув бўғинларида-кафедра мудири, факультет декани ёки ўринбосари, проректор каби раҳбарлик лавозимларида камида 5 йиллик самарали иш стажига эга бўлиши зарур.

Классификатор буйича:

Лавозимлар

номи

ММСК

буйича

код

Ходимлар

тоифаси

Маълумотининг энг паст даражаси

УМКТМТИКМ ва ОТИМК бўйича коди

2340

Институт

ректори

1210

Б

Олий маълумот

Билимларнинг қўлланиш соҳасига кўра

 

 

Юнусов Худайназар Бекназарович 1958 йил Қашқадарё вилояти, Яккабоғ туманида тўғилган.
Миллати: ўзбек. 
Маълумоти: Олий, 1985 йилда Н.К Крупская номидаги Москва вилоят давлат университетини “Биология ва кимё фанлари ўқитувчиси” мутахассислигини, 1991 йилда К.Э Цалковский номидаги Москва авиация технологиялари институтини “Композит материаллар бўйича мўҳандис - технолог” мутахассилигини тамомлаган.
Mehnat faoliyati
1985-1991 йй. - В.И.Ленин номидаги Москва политехника институти ўқув тарбиявий ишлари бўйича директор ўринбосари, кимё фани ўқитувчиси
1992-1994 йй. - “Трехгорная мануфактура” тўқимачилик кимёси мутахассиси ва АОЖ техник директор ёрдамчиси
1994-2000 йй. - “Замира” ва “ПАРУС-Л” савдо-саноат корхоналари бош директори (сувни тозалаш, сувни бартараф этиш)
2001-2003 йй. - Д.И.Менделев номидаги Кимё - технология университети аспиранти ва Москва давлат университетининг “Экология асослари” кафедраси лаборанти
2004-2012 йй. - Москва вилояти давлат университетининг “Экология асослари” кафедраси профессори. (Ўриндошлик асосида К.И.Скрябин номли ветеринария медицина академияси, Россия кимё-технология университети ва Москва давлат инженер экология университетида профессори)
2004-2012 йй - Москва вилояти давлат университети “Биология ва кимё” факултети декани, “Умумий биология ва биокимё” кафедраси доценти
2012-2018 йй. - К.А.Тимирязев номли Москва қишлоқ хўжалик академияси докторанти
2018 й. ҳ.в. - Самарқанд ветеринария медицинаси институти ректори
Илмий даражаси: Биология фанлари доктори
Илмий унвони: Профессор
Иш стажи: 36 йил
Педагогик стаж: 21 йил
Ўқитадиган фанлари:
Ютуқлари: Россия табиий фанлар академиясининг академиги, "Биология, кимё ва экология ўқитувчилари" Москва вилояти педагоглари ассоциацияси президенти, 
Илмий раҳбарлиги:
Оилавий аҳволи: Оилали, икки нафар фарзанди бор

Ўқув ишлар бўйича проректор

Нарзиев Бахтиёр Далиевич

 • Қабул вақти: хар куни coат 15:00 дан 17:00 гача
 • Телефон: 998 66-234-07-87, 93-7205141
 • Электрон почта: narziyev54@mail.ru

 •  Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
 • Давлат таълим стандартлари асосида ўқув, илмий, молиявий ва маънавий- тарбия ишларини ташкил этиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
 • Давлат таълим стандартларига мувофик билимлар мазмуни ва тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар мажмуасини барча деканлар ва бўлимлар, кафедра мудирлари ва педагог ўқитувчиларнинг тўлиқ билишини таъминлаш;
 • Мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, ўқув - тарбия жараёнларига оид масалалар буйича ОТМси Илмий кенгаши қарорлари ва ректор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;
 • Илғор мамлакатлар таълим тизимининг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ва бошқа таълимга оид қонунлар кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш борасидаги услуб ва воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини таъминлаш;
 • Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
 • Фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
 • Ўқув жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
 • Бўлимлар, факультет ва кафедралар иш режаларини тасдиқлаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
 • Ўтилаётган дарсларнинг сифатини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий режалари бажарилишини назорат қилиш ва таъминлаш;
 • Ўқув ва илмий конференцияларни ташкил этиш, ОТМси услубий кенгаши ва педагогик маҳоратни ошириш ишларига раҳбарлик қилиш, илғор услубий тажрибаларни умумлаштириш;
 • Ўқув-услубий ва илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини ОТМ ходимлари томонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни хамда ОТМнинг барча таълим ва илмий фаолият йўналишлари бўйича ўқув-услубий ва илмий даврий нашрлар билан кутубхона фондини тўлдириб туриш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
 • Иқтидорли ёшларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, талаба ва стажёр-тадқиқотчи- изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти, Навоий, Беруний, Улуғбек, Зулфия ва бошка номдаги нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини бошқариш;
 • Профессор-ўқитувчилар ва ўқув ишига ёрдамлашувчи ходимлар штатлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, кафедралар, бўлимларни малакали кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;
 • Бўш лавозимларга танлов асосида ишга қабул қилиш, стажёр-тадқиқотчи- изланувчи-изланувчилар ва магистрларни ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш, профессор-ўқитувчилар таркибини яхшилаш ва малакасини ошириш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга раҳбарлик қилиш;
 • Ўқув хоналаридан унумли фойдаланиш, аудитория ва лабораторияларни

техник жиҳозлашни такомиллаштириш масалаларини ишлаб чиқиш;

 • Ижро интизомини бўзган ходимларга нисбатан чора кўринг, улар билан шартномани бекор килиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Таълим мазмунини такомиллаштириш, мутахассис-кадрларни халқаро талаблар асосида тайёрлашни таъминлаш мақсадида хориж мамлакатларнинг турдош олий таълим муассасалари билан хамкорликда факультет, кафедралар ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Кафедралар, факультет ва бўлимларнинг йиллик фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув-услубий фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
 • Олий таълим муассасалари билан ўқув-услубий йўналишда доимий ҳамкорликни амалга ошириш, конференция, семинарларда профессор- ўқитувчиларнинг фаол иштирокини таъминлаш, маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликда ишлаш;
 • Ўрнатилган тартибда олий таълим муассасасининг йиллик рейтингини аниқлаш, таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
 • Олий таълим муассасасини ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташки аттестацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш.

Билиши керак:

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси ҳамда Вазирлик буйруқларини, Олий таълим муассасасида ўқув, илмий, молиявий ва тарбия жараёнини белгиланган норматив ҳужжатларни билиши.

Малака талаблари:

 • Олий таълим муассасаларида бошқарув лавозимида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида раҳбарлик иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга;
 • Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, етакчилик, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига;
 • ОТМда бакалавр ва магистрлар тайёрлаш йўналишлари ва мутахассисликларидан бири бўйича фан доктори ёки номзоди илмий даражасига, профессор ёки доцент илмий унвонига эга бўлиши зарур.
 • Олий таълим муассасасининг тегишли бошкарув бугинларида-кафедра мудири, факультет декани ёки уринбосари каби рахбарлик лавозимларида камида 7 йиллик самарали иш стажига эга булиши зарур.

Классификатор бўйича:

 

Лавозимлар

номи

ММСК

буйича код

Ходимлар

тоифаси

Маълумотининг энг паст даражаси

ЎМКТМТИКМ ва ОТИМК бўйича коди

2288

ОТМ

проректори

1210

Б

Олий маълумот

Билимларнинг қўлланиш соҳасига кўра

  

Нарзиев Бахтиёр Далилович 1954 йилда Самарқанд вилояти Пасдарғом туманида таваллуд топган.
Миллати: Ўзбек.
Маълумоти: Олий, Самарқанд қишлоқ хўжалик институтини “Ветеринария врачи” мутахассислиги бўйича тамомлаган; (1976).
Меҳнат фаолияти:
1978-1982 йй. - Самарқанд шаҳар Ветеринария даволаш бошқармаси ветеринария врачи.
1978-1982-йй. – К.И.Скрябин номидаги Москва Ветеринария академияси аспиранти
1982-1989-йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институтини хирургия ва фармакология кафедираси ассистенти 
2000-2004-йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институтини хирургия ва фармакология кафедираси мудири.2004-2015-йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институтини хайвонлар анатомияси, физалогияси, жарроҳлиги ва фармакологияси кафедраси доценти 
2018 й – ҳ.в Самарқанд ветеринария медицинаси институти ўқув ишлари бўйича проректори
Илмий даражаси: Фан номзоди
Илмий унивони: доцент
Иш стажи: 45 йил
Педагогик стажи: 36 йил
Ютуқлари: Ўзбекистон Республикасининг мустаққилигини 20 йиллик кўкрак нишони
Илмий раҳбарлиги:.
Оилавий аҳволи: Оилали, 6 нафар фарзанди бор.


 

Ёшлар билан ишлаш бўйича проректор

Ахроров Фарход Бахриддинович

 • Қабул вақти: Душанбадан жумагача, ҳар иш куни соат 9:00 дан 11:00 гача, Бош бино, 2-қават, 66-хона.
 • Телефон: +99866 234-33-90
 • Электрон почта: fahrorov@gmail.com

 • Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
 • Давлат таълим стандартлари асосида ўқув, илмий, молиявий ва маънавий- тарбия ишларини ташкил этиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
 • Давлат таълим стандартларига мувофик билимлар мазмуни ва тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар мажмуасини барча деканлар ва бўлимлар, кафедра мудирлари ва педагог ўқитувчиларнинг тўлиқ билишини таъминлаш;
 • Мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, ўқув - тарбия жараёнларига оид масалалар буйича ОТМси Илмий кенгаши қарорлари ва ректор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;
 • Илғор мамлакатлар таълим тизимининг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ва бошқа таълимга оид қонунлар кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш борасидаги услуб ва воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини таъминлаш;
 • Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
 • Фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
 • Ўқув жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
 • Бўлимлар, факультет ва кафедралар иш режаларини тасдиқлаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
 • Ўтилаётган дарсларнинг сифатини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий режалари бажарилишини назорат қилиш ва таъминлаш;
 • Ўқув ва илмий конференцияларни ташкил этиш, ОТМси услубий кенгаши ва педагогик маҳоратни ошириш ишларига раҳбарлик қилиш, илғор услубий тажрибаларни умумлаштириш;
 • Ўқув-услубий ва илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини ОТМ ходимлари томонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни хамда ОТМнинг барча таълим ва илмий фаолият йўналишлари бўйича ўқув-услубий ва илмий даврий нашрлар билан кутубхона фондини тўлдириб туриш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
 • Иқтидорли ёшларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, талаба ва стажёр-тадқиқотчи- изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти, Навоий, Беруний, Улуғбек, Зулфия ва бошка номдаги нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини бошқариш;
 • Профессор-ўқитувчилар ва ўқув ишига ёрдамлашувчи ходимлар штатлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, кафедралар, бўлимларни малакали кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;
 • Бўш лавозимларга танлов асосида ишга қабул қилиш, стажёр-тадқиқотчи- изланувчи-изланувчилар ва магистрларни ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш, профессор-ўқитувчилар таркибини яхшилаш ва малакасини ошириш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга раҳбарлик қилиш;
 • Ўқув хоналаридан унумли фойдаланиш, аудитория ва лабораторияларни

техник жиҳозлашни такомиллаштириш масалаларини ишлаб чиқиш;

 • Ижро интизомини бўзган ходимларга нисбатан чора кўринг, улар билан шартномани бекор килиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Таълим мазмунини такомиллаштириш, мутахассис-кадрларни халқаро талаблар асосида тайёрлашни таъминлаш мақсадида хориж мамлакатларнинг турдош олий таълим муассасалари билан хамкорликда факультет, кафедралар ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
 • Кафедралар, факультет ва бўлимларнинг йиллик фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув-услубий фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
 • Олий таълим муассасалари билан ўқув-услубий йўналишда доимий ҳамкорликни амалга ошириш, конференция, семинарларда профессор- ўқитувчиларнинг фаол иштирокини таъминлаш, маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликда ишлаш;
 • Ўрнатилган тартибда олий таълим муассасасининг йиллик рейтингини аниқлаш, таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
 • Олий таълим муассасасини ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташки аттестацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш.

Билиши керак:

Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси ҳамда Вазирлик буйруқларини, Олий таълим муассасасида ўқув, илмий, молиявий ва тарбия жараёнини белгиланган норматив ҳужжатларни билиши.

Малака талаблари:

 • Олий таълим муассасаларида бошқарув лавозимида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида раҳбарлик иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга;
 • Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, етакчилик, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига;
 • ОТМда бакалавр ва магистрлар тайёрлаш йўналишлари ва мутахассисликларидан бири бўйича фан доктори ёки номзоди илмий даражасига, профессор ёки доцент илмий унвонига эга бўлиши зарур.

Олий таълим муассасасининг тегишли бошкарув бугинларида-кафедра мудири, факультет декани ёки уринбосари каби рахбарлик лавозимларида камида 7 йиллик самарали иш стажига эга булиши зарур.

Классификатор бўйича:

 

 

Лавозимлар

номи

ММСК

буйича код

Ходимлар

тоифаси

Маълумотининг энг паст даражаси

ЎМКТМТИКМ ва ОТИМК бўйича коди

2288

ОТМ

проректори

1210

Б

Олий маълумот

Билимларнинг қўлланиш соҳасига кўра

 

Ахроров Фарход Бахриддинович 1975 йилда Самарқанд вилояти Ургут туманида таваллуд топган. 
Миллати: Ўзбек. 
Маълумоти: Олий, Самарқанд қишлоқ хўжалик институтини “АСМ тармоқлар иқтисоди ва бошқариш” мутахассислиги бўйича тамомлаган; (1999). 
Меҳнат фаолияти:
1999-2003 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти иқтисодиёт факултети деканати сиртқи бўлим услубчиси
2003-2004 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти иқтисодиёт  кафедраси ассистенти
2004-2006 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти қишлоқ хўжалик  иқтисодиёти ва бошқаруви кафедраси ассистенти
2006-2007 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти қишлоқ хўжалик иқтисодиёти ва бошқаруви кафедраси катта ўқитувчиси
2007-2008 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти иқтисодиёт ва бошқарув факултети декан муовини 
2008-2010 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти Қишлоқ хўжалик иқтисодиёти ва бошқарув кафедраси катта ўқитувчиси 
2010-2013 йй. - Самарқанд қишлоқ хўжалик институти қишлоқ хўжалик иқтисодиёти ва бошқарув кафедраси досенти
2013-2017 йй. - Самарқанд ишлоқ хўжалик институти қишлоқ хўжалигида менежмент факултети декани 
Илмий даражаси: Фан номзоди
Илмий унивони: доцент
Иш стажи: 19 йил
Педагогик стажи: 15 йил
Ўқитадиган фанлари: Микроиқтисодиёт, Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш иқтисодиёти
Ютуқлари: "Йилнинг енг яхши дарслиги ва ўқув адабиёти муаллифи” 2011 йилги Республика танловида иштирок етиб, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг фахрий ёрлиғи билан мукофотланган. 2015 йилда республика "Енг яхши педагог-тадқиқотчи" танлови ғолиби булди.
Илмий ишлари: 50 дан ортиқ илмий услубий ишлар, жумладан 1 та дарслик, 1 та ўқув қулланма, 2 та монография, 12 та хорижий туплам ва илмий журналларда мақолалар чоп етган. Самарканд вилояти қишлок хўжалигини барқарор ривожлантиришда табиий ресурслар потенсиалини иктисодий-екологик баҳолаш" мавзусида докторлик диссертацияси ишини олиб бормоқда. 
Илмий раҳбарлиги: 50 дан ортиқ та бакалаврга, 6 та магистратура битирувчисига раҳбарлик қилган.
Оилавий аҳволи: Оилали, 4 нафар фарзанди бор.

 

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор

Даминов Асадулло Сувонович

 • Қабул вақти: хар куни соат 15:00 дан 17:00 гача
 • Телефон: Tel: +998 66-234-19-33
 • Электрон почта: a.daminov1960@mail.ru

 • •    Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий Мажлис ва Вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
  •    Давлат таълим стандартлари асосида ўқув, илмий, молиявий ва маънавий- тарбия ишларини ташкил этиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
  •    Давлат таълим стандартларига мувофик билимлар мазмуни ва тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар мажмуасини барча деканлар ва бўлимлар, кафедра мудирлари ва педагог ўқитувчиларнинг тўлиқ билишини таъминлаш;
  •    Мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, ўқув - тарбия жараёнларига оид масалалар буйича ОТМси Илмий кенгаши қарорлари ва ректор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;
  •    Илғор мамлакатлар таълим тизимининг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ва бошқа таълимга оид қонунлар кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш борасидаги услуб ва воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини таъминлаш;
  •    Ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
  •    Фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
  •    Ўқув жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
  •    Бўлимлар, факультет ва кафедралар иш режаларини тасдиқлаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
  •    Ўтилаётган дарсларнинг сифатини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий режалари бажарилишини назорат қилиш ва таъминлаш;
  •    Ўқув ва илмий конференцияларни ташкил этиш, ОТМси услубий кенгаши ва педагогик маҳоратни ошириш ишларига раҳбарлик қилиш, илғор услубий тажрибаларни умумлаштириш;
  •    Ўқув-услубий ва илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини ОТМ ходимлари томонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни хамда ОТМнинг барча таълим ва илмий фаолият йўналишлари бўйича ўқув-услубий ва илмий даврий нашрлар билан кутубхона фондини тўлдириб туриш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
  •    Иқтидорли ёшларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, талаба ва стажёр-тадқиқотчи- изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти, Навоий, Беруний, Улуғбек, Зулфия ва бошка номдаги нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини бошқариш;
  •    Профессор-ўқитувчилар ва ўқув ишига ёрдамлашувчи ходимлар штатлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, кафедралар, бўлимларни малакали кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;
  •    Бўш лавозимларга танлов асосида ишга қабул қилиш, стажёр-тадқиқотчи- изланувчи-изланувчилар ва магистрларни ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш, профессор-ўқитувчилар таркибини яхшилаш ва малакасини ошириш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга раҳбарлик қилиш;
  •    Ўқув хоналаридан унумли фойдаланиш, аудитория ва лабораторияларни
  техник жиҳозлашни такомиллаштириш масалаларини ишлаб чиқиш;
  •    Ижро интизомини бўзган ходимларга нисбатан чора кўринг, улар билан шартномани бекор килиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
  •    Таълим мазмунини такомиллаштириш, мутахассис-кадрларни халқаро талаблар асосида тайёрлашни таъминлаш мақсадида хориж мамлакатларнинг турдош олий таълим муассасалари билан хамкорликда факультет, кафедралар ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
  •    Кафедралар, факультет ва бўлимларнинг йиллик фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув-услубий фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
  •    Олий таълим муассасалари билан ўқув-услубий йўналишда доимий ҳамкорликни амалга ошириш, конференция, семинарларда профессор- ўқитувчиларнинг фаол иштирокини таъминлаш, маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликда ишлаш;
  •    Ўрнатилган тартибда олий таълим муассасасининг йиллик рейтингини аниқлаш, таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
  •    Олий таълим муассасасини ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташки аттестацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш.
  Билиши керак:
  Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси ҳамда Вазирлик буйруқларини, Олий таълим муассасасида ўқув, илмий, молиявий ва тарбия жараёнини белгиланган норматив ҳужжатларни билиши.
  Малака талаблари:
  •    Олий таълим муассасаларида бошқарув лавозимида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида раҳбарлик иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга;
  •    Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, етакчилик, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига;
  •    ОТМда бакалавр ва магистрлар тайёрлаш йўналишлари ва мутахассисликларидан бири бўйича фан доктори ёки номзоди илмий даражасига, профессор ёки доцент илмий унвонига эга бўлиши зарур.
  Олий таълим муассасасининг тегишли бошкарув бугинларида-кафедра мудири, факультет декани ёки уринбосари каби рахбарлик лавозимларида камида 7 йиллик самарали иш стажига эга булиши зарур.
  Классификатор бўйича:
 • Лавозимлар

  номи

  ММСК

  буйича код

  Ходимлар

  тоифаси

  Маълумотининг энг паст даражаси

  ЎМКТМТИКМ ва ОТИМК бўйича коди

  2288

  ОТМ

  проректори

  1210

  Б

  Олий маълумот

  Билимларнинг қўлланиш соҳасига кўра

1982-1987  йй.  -  Самарканд қишлоқ хўжалик институти талабаси
1987-2000  йй.   - Самарканд қишлоқ хўжалик институти «Анатомия, гистология ва патанатомия» кафедраси ассистенти
2000-2004 йй.   -  Самарканд қишлоқ хўжалик институти  «Зоология, табиат ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги» кафедраси ассистенти
2004-2004  йй.   - Самарканд қишлоқ хўжалик институти  «Зоология, табиат ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги» кафедраси доцент вазифасини бажарувчи
2004-2005  йй.   - Самарканд қишлоқ хўжалик институти «Умумтехника фанлари ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги» кафедраси доценти вазифасини бажарувчи
2004-2006 йй.  -  Самарканд қишлоқ хўжалик институти «Ҳайвонлар касалликлари ва паразитология» кафедраси ассистенти
2006-2006  йй.  - Самарканд қишлоқ хўжалик институти «Ҳайвонлар касалликлари ва паразитология» кафедраси катта оқитувчиси
2006 -2015йй.       - Самарканд қишлоқ хўжалик институти «Ҳайвонлар касалликлари ва паразитология» кафедраси доценти 
2015-2017йй..       - Самарканд қишлоқ хўжалик институти « Ҳайвонларнинг юқумли ва инвазион  касалликлари » кафедраси катта илмий ходим изланувчиси.
2017-2018 26.06 Самарканд қишлоқ хўжалик институти “Ҳайвонларнинг юқумли ва инвазион касалликлари ” кафедраси мудири
2018 йил  27  июндан: ҳозирга қадар Самарканд ветеринария медисинаси  институти илмий ишлар ва инновасиялар бўйича проректор

Илмий даражаси: Ветеринария фанлари доктори
Илмий унвони: Профессор
Иш стажи: 37 йил
Педагог стажи: 32 йил
Дарс берадиган фани: ихтиопатология ва ихтиотоксикология
Ютуқлари: 2013 йилда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг
“ Йилнинг енг яхши дарслиги ва ўқув адабиёти” танлови ғолиби.
2018 йилда  Республика ветеринария илми ва амалиёти мутахассислари ўртасида ўтказилган “ Олтин тулпор ” танловининг
“Йилнинг енг яхши ветеринария устози”  номинасияси бўйича танлов ғолиби
Илмий ишлари:140 дан ортиқ илмий ва услубий ишлар муаллифи,шундан:3 та дарслик ҳаммуаллифликда ,5 та ўқув қўлланма , 2 та монография , 1та рисола, 8 та илмий мақоласи хорижий мамлакатлар илмий журналлари ва тезисларида чоп етилган.
Илмий раҳбарлиги :100 дан ортиқ битирув малакавий ишлар ,5 та магистрлик диссертасиясига раҳбарлик қилган.Ҳозирги кунда 3 та фалсафа доктори ( ПҳД) ,1 та фанлар доктори ( ДСc) диссертасиясига раҳбарлик қилиб келмоқда.