ИЛМИЙ КЕНГАШЛАР

Институтда ОАК қарори бўйича 1 та - Самарқанд ветеринария медицинаси институти,Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи ДСc.27.06.2017.Қх/В.12.01 рақамли илмий кенгаш фаолият кўрсатмоқда.
Илмий кенгашга қуйидаги ихтисосликлар бўйича фалсафа доктори ва фан доктори илмий даражасини олиш учун диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилди:
06.02.01-Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селексияси ва генетикаси. Ипакчилик. Қоракўлчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича); 06.02.03-хусусий зоотехния. Чорвачилик махсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалик фанлари бўйича); 16.00.03-ветеринария микробиологияси, вирусологияси, епизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси; 03.00.06 - Зоология (ветеринария фанлари бўйича). 
Бундан ташқари 16.00.01 - Ҳайвонлар касалликлари диагностикаси, терапияси ва хирургияси; 16.00.04 - Ветеринария фармакологияси ва токсикологияси. Ветеринария санитарияси, екологияси, зоогигиенаси ва ветеринар-санитария експертизаси ҳамда 06.02.02 - Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини озиқлантириш ва озуқа тайёрлаш технологияси» ихтисосликлари бўйича бир марталик фалсафа доктори ва фан доктори илмий даражасини олиш учун диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган.

 

2

06.02.01– Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селексияси ва генетикаси. Ипакчилик. Қоракўлчилик

Ветеринария фанлари

Самарқанд Ветеринария Медицинаси Институтини

3

06.02.03– Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси

Ветеринария фанлари

Самарқанд Ветеринария Медицинаси Институтини

4

16.00.02– Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси. Ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродуксияси биотехникаси

Ветеринария фанлари

Самарқанд Ветеринария Медицинаси Институтини

5

16.00.03– Ветеринария микробиологияси, вирусологияси, епизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси

Ветеринария фанлари

Самарқанд Ветеринария Медицинаси Институтини