ИЛМИЙ ЛОЙИҲАЛАР


Самарқанд Ветеринария медисинаси институтида  давлат илмий-техника дастурлари доирасида бажарилаётган лойихалар хақида
МАЪЛУМОТ

Лойиҳа рақами ва тури

Фан йўналиши

Лойиҳа номи

Бажарилиш муддати

Лойиҳа раҳбари, илмий даражаси ва унвони

1

ҚХ-А-КХ-2018-219 Амалий

ветеринария фанлари

Екологик ва техноген омиллар таъсиридан маҳсулдор ҳайвонлар ва паррандалар организмида юзага келадиган патологиялар, уларни олдини олиш чоралари ва даволашнинг такомиллашган усулларини ишлаб чиқиш ва жорий етиш

2018-2020

Салимов Ю., в.ф.д., досент

2

ҚХ-А-КХ-2018-270 Амалий

қишлоқ хўжалик фанлари

Республика ҳудудларининг табиий - иқлим шароитларига мос картошка, кунгабоқар, сабзавот (ширин) маккажўхори, топинамбур (ер ноки) ҳамда бататнинг янги нав ва дурагайларини яратиш

2018-2020

Остонақулов Т.Е., қ.х.ф.д., профессор

3

ҚХ-А-КХ-2018-271 Амалий

қишлоқ хўжалик фанлари

Республиканинг турли иқлим ва тупроқ шароитларида янги, истиқболли ҳамда раёнлашган картошка, кунгабоқар, сабзавот (ширин) маккажўхори, топинамбур ва батат екинларининг бирламчи уруғчилиги тизимини такомиллаштириш

2018-2020

Ергашев Ибр.Т., қ.х.ф.д., профессор

4

ҚХ-А-КХ-2018-458 Амалий

қишлоқ хўжалик фанлари

Корабайир от зотининг наслини яхшилаш, озиқлантириш, кўпайтириш ва спорти ўйинларига тайёрлаш технологиясини

2018-2020

Холмирзаев Д. қ.х.ф.д., профессор

5

ҚХ-Атех-2018-182 Амалий

техника фанлари

Такрорий екинларни етиштиришнинг сув ва енергия тежамкор технологияси ва техник воситаларини ишлаб чиқиш

2018-2020

Ергашев Исм.Т., т.ф.д., профессор

6

ҚХ-Атех-2018-226

техника фанлари

Боғларга ва узумзорларга ишлов бериш учун юқори самарали ресурсларни тежовчи ускуналар ишлаб чиқиш

2018-2020

Мусурмонов А., т.ф.н., досент

7

ҚХА-3-002 Амалий

техника фанлари

Ғўза қатор орасига ва очиқ майдонларга уруғ екишга мўлжалланган УЗСД-3,6 ғалла сеялкасининг самарадорлиги ва ишончлилигини унинг асосий ва ёрдамчи механизми конструксияларини такомиллаштириш орқали ошириш

2017-2018

Жахонгиров А., т.ф.н., досент

8

И-ҚИ-2017-5-35 Инновасия

қишлоқ хўжалик фанлари

Анғизга екиш учун яроқли ловиянинг Давлат реестрига киритилган Равот ва истиқболли навларининг бирламчи уруғчилик тизимини жорий етиш

2017-2018

Халилов Н., қ.х.ф.д., профессор

9

И-ҚИ-2017-5-36 Инновасия

қишлоқ хўжалик фанлари

Қишлоқ хўжалик екинларига бегона ўт илонўтига қарши биологик усулда курашни агротехник жиҳатдан асослаш ва уни ишлаб чиқаришга жорий етиш

2017-2018

Умурзақов Е., қ.х.ф.д., профессор