E`LONLAR

2019 йил 28 июнь куни соат 1400да (СамВМИ, 2-бино, 271-хонада) Cамарқанд ветеринария медицинаси институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.08.2018.V.12.01. рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши ўтказилади

К У Н   Т А Р Т И Б И:

1. Самарқанд ветеринария медицинаси институти мустақил-изланувчиси Юлчиев Жасурбек Баходировичнинг 16.00.02 – Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси. Ветеринария акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси ва 16.00.01 – Ҳайвонлар касалликлари диагностикаси, терапияси ва хирургияси ихтисосликлари бўйича “Итларда сут бези ўсмаларининг этиологияси, патоморфологияси ва даволаш”  мавзусидаги ветеринария фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини илмий семинар муҳокамаси (соат 1400да).

2. Самарқанд ветеринария медицинаси институти мустақил-изланувчиси Худжамшукуров Ахтам Нурмаматовичнинг 03.00.06 – Зоология (ветеринария фанлари) ихтисослиги бўйича “Товуқ эймериози билан пуллорозининг паразитоценози ва кимёвий профилактикаси” мавзусидаги ветеринария фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишини илмий семинар муҳокамаси (соат 1600да).

3. Ҳар хил масалалар.

Илмий семинар котибияти