SCIENTIFIC ARTICLES

Agrar va o’rmon xo’jaligi tarmoqlarida qo’shilgan qiymat zanjirining barqaror rivojlanishi mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman. Samarqand, 2018, 124-127 bet.

«Sug’oriladigan yerlarda qattiq bug’doy yetishtirish texnologiyasi ayrim elementlarining don hosildorligiga ta’siri»

Download

Qishloq xo’jaligini barqaror rivojlantirish istiqbollari. Iqtidorli talaba va magistrantlarning “2018 yil – Faol tadbirkorlik, innovasion g’oyalar va texnologiyalarni qo’llab-quvvatlash yili”ga bag’ishlangan ilmiy konferensiyasi materiallari to’plami. Sam

«Qattiq bug’doy Makuz-3 navining qishga va sovuqqa chidamligiga ekish muddatlari hamda mineral o’g’itlar me’yorining ta’siri»

Download

Zoological science

Download

Zoological science

Download

Concepts of Dairy veterinary sciences

Download