SCIENTIFIC ARTICLES

International Scientific Agricultural Journal

Download

The Way of Science International scientific journal. -Volgograd, 2018, № 7 (53), ISSN 2311-2158. С. 49-51.

«Vliyaniye srokov poseva i norm udobreniy na morozoustoychivost tverdыx sortov pshenisы»

Download

"The current state, traditions and innovative technologies in the development of the agro-industrial complex" materials of the international scientific-practical conference in the framework of the XXVIII international specialized exhibition "Agrocomplex-2

Download

Qishloq xo’jaligida ta’lim, fan va ishlab chiqarish integrasiyasi. Professor-o’qituvchilar, doktorantlar va yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi. Samarqand, 2018, I-qism. –B. 69-71.

«Sug’oriladigan yerlarida qattiq bug’doy yetishtirish texnologiyasi elementlarini maqbullashtirish»

Download

O’zbekistonning janubiy hududlarida boshoqli don ekinlari seleksiyasi, urug’chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalarining holati va rivojlantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Qarshi, 2018, -B. 275-277

«Sug’oriladigan yerlarda qattiq bug’doy don hosili va sifatining ekish muddatlari va o’g’itlash me’yorlariga bog’liqligi»

Download