• Uzbek
  • Russian
  • English
 
Main arrow Sources  
Sunday, 19 January 2020
Hukumatimizning saytlari
Bu Hukumatimizning saytlari
  Web Link
  Link   gov.uz
Hukumatning sayti
  Link   agro.uz
Qishloq va suz xo'jalik vazirligi sayti
 
The latest news
Ma'lumotlar bazasi
1. Elektron o'quv-uslubiy majmualar.
2. O'quv jarayoni monitoringi avtomatlashtirilgan axborot tizimi.
3. Ilmiy ishlarni monitoringini yuritish dasturi.
4. Xodimlar ma'lumotlar bazasi.