• Uzbek
  • Russian
  • English
 
Main arrow Sources  
Sunday, 19 January 2020
Ta`lim
Ta'lim to`grisida saytlar.
  Web Link
  Link   edu.uz
Oliy va o'rta maxsus ta'lum vazirligi sayti
  Link   ziyonet.uz
  Link   ziyo.edu.uz
  Link   www.pedagog.uz
  Link   markaz.uz
  Link   vak.uz
 
The latest news
Ma'lumotlar bazasi
1. Elektron o'quv-uslubiy majmualar.
2. O'quv jarayoni monitoringi avtomatlashtirilgan axborot tizimi.
3. Ilmiy ishlarni monitoringini yuritish dasturi.
4. Xodimlar ma'lumotlar bazasi.