• Uzbek
  • Russian
  • English
 
Main  
Thursday, 23 January 2020

Samarqand Qishloq Xo`jalik Instituti :: File Repository feed-icon-32x32.gif RSS

Badiiy asarlar feed-icon-32x32.gif RSS

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date

file_icons/archive_zip.gifAgronomiya fakulteti

Short Description:
Xayitov M. Institutda Agronomiya fakulteti birinchilar qatorida tashkil topgan. Bu fakultet rivojlanish jarayonida har xil sohadagi bo’limlar bilan to’lib borgan.
Submitted On:
04 Mar 2011
File Size:
3,091.00 Kb
Downloads:
42
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gifQishloq xo’jalik hayvonlarining jigar trematodozlari, ularni davolash va oldini olish chora-tadbirlari

Short Description:
B.S. Salimov, A.S. Daminov, Sh.X. Qurbanov, Z.I. Izatullayev Tavsiyanomada qishloq xo’jalik hayvonlarining jigar trematodozlari – fassiolyoz, dikroselioz, oriyentobilgarsioz va ularning aralash shakllari bo’yicha keng miqyosda yoritilgan ma’lumotlar ushbu kasalliklarning hududiy epizootologik holatini, kechishini o’rganishda, aniq tashxis qo’yib ularni samarali davolashda va oldini olishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega
Submitted On:
01 Jul 2010
File Size:
1,277.49 Kb
Downloads:
56
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gifVeterinariya, zootexniya va qorako’lchilik fakulteti haqida risola

Short Description:
N.O. Farmonov Veterinariya, zootexniya va qorako’lchilik fakulteti 2004 yilda veterinariya, zoomuxandislik va qorako’lchilik fakultetlarini birlashtirish asosida qayta tashkil etilgan bo’lib, Mustaqil Respublikamiz Davlat veterinariya xizmatining va chorvachiligining barcha sohalari, shuningdek, naslchilik va qorako’lchilik sohalari uchun bakalavr va magistr darajasidagi veterinariya vrachlari, zoomuhandislar yetkazib beradigan yagona fakultet hisoblanadi.
Submitted On:
23 Dec 2010
File Size:
564.81 Kb
Downloads:
47
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gifVeterinariya, zootexniya va qorako’lchilik fakulteti tarixi

Short Description:
Mualliflar. N. Xalilov, A Xushvaqtov Veterinariya, zootexniya va qorako’lchilik fakulteti 2004 yilda veterinariya, zoomuxandislik va qorako’lchilik fakultetlarini birlashtirish asosida qayta tashkil etilgan bo’lib, Mustaqil Respublikamiz Davlat veterinariya xizmatining va chorvachiligining barcha sohalari, shuningdek, naslchilik va qorako’lchilik sohalari uchun bakalavr va magistr darajasidagi veterinariya vrachlari, zoomuhandislar yetkazib beradigan yagona fakultet hisoblanadi.
Submitted On:
08 Jun 2010
File Size:
446.54 Kb
Downloads:
41
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gif“Qarimaslik sirlari”

Short Description:
Nabijon Xoshimov, Ibroxim Qo’ziyev. “Qarimaslik sirlari”.Uzoq umr ko’rnshga erishish - bu necha asrlardan buyon insonnyat oldidagi buyuk orzudir. Bu orzuga erishish yo’lida qancha-qancha xayotiy tadqiqotlar o’tkazilmadi.
Submitted On:
29 May 2011
File Size:
1,113.58 Kb
Downloads:
244
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0
Samqxi.Uz SamQXI.uz
samqxi.uz
The latest news
Ma'lumotlar bazasi
1. Elektron o'quv-uslubiy majmualar.
2. O'quv jarayoni monitoringi avtomatlashtirilgan axborot tizimi.
3. Ilmiy ishlarni monitoringini yuritish dasturi.
4. Xodimlar ma'lumotlar bazasi.