• Uzbek
  • Russian
  • English
 
Main  
Thursday, 23 January 2020

Samarqand Qishloq Xo`jalik Instituti :: File Repository feed-icon-32x32.gif RSS

Maqolalar feed-icon-32x32.gif RSS

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date

file_icons/archive_rar.gif7- - ҳ

Submitted On:
17 May 2013
File Size:
598.79 Kb
Downloads:
26
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gif . ..

Submitted On:
06 Apr 2007
File Size:
615.25 Kb
Downloads:
24
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gifAbu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy va falsafiy qarashlarining bugungi kundagi ahamiyati

Short Description:
S.M.Qoraboyev Abu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy va falsafiy qarashlarining bugungi kundagi ahamiyati
Submitted On:
01 Dec 2012
File Size:
14.64 Kb
Downloads:
90
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/word.gifAdabiyot gulshanining bebaho gavhari

Submitted On:
14 Feb 2014
File Size:
119.00 Kb
Downloads:
30
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gif - . . .

Submitted On:
06 Apr 2007
File Size:
77.21 Kb
Downloads:
19
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gif ,

Submitted On:
17 May 2013
File Size:
8.30 Kb
Downloads:
77
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gif . .., .., ...

Submitted On:
06 Apr 2007
File Size:
619.79 Kb
Downloads:
23
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gifAxborot xavfsizligi va manaviy tahdidlar

Submitted On:
27 May 2014
File Size:
33.02 Kb
Downloads:
13
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gifAxborotlashgan jamiyatda internet tarmogining yoshlar turmush tarzida tutgan orni, uning yoshlar ongiga tasiri

Short Description:
Turatosheva Sadoqat. Axborotlashgan jamiyatda internet tarmogining yoshlar turmush tarzida tutgan orni, uning yoshlar ongiga tasiri
Submitted On:
02 Dec 2012
File Size:
12.28 Kb
Downloads:
37
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0

file_icons/archive_rar.gif

Submitted On:
17 May 2013
File Size:
6.26 Kb
Downloads:
28
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0
Samqxi.Uz SamQXI.uz
samqxi.uz
The latest news
Ma'lumotlar bazasi
1. Elektron o'quv-uslubiy majmualar.
2. O'quv jarayoni monitoringi avtomatlashtirilgan axborot tizimi.
3. Ilmiy ishlarni monitoringini yuritish dasturi.
4. Xodimlar ma'lumotlar bazasi.