• Uzbek
  • Russian
  • English
 
Main  
Friday, 24 January 2020

Giyohvandlik maqola download_trans.gif Download

Description:
Giyohvandlik maqola
Submitted On:
02 Feb 2015
Submitted By:
qodir (qodir)
File Date:
02 Feb 2015
File Size:
223.50 Kb
File Type:
doc
Downloads:
1579
Rating:
stars/0.gifTotal Votes:0
Be the first to comment! Please sign in or register.
The latest news
Ma'lumotlar bazasi
1. Elektron o'quv-uslubiy majmualar.
2. O'quv jarayoni monitoringi avtomatlashtirilgan axborot tizimi.
3. Ilmiy ishlarni monitoringini yuritish dasturi.
4. Xodimlar ma'lumotlar bazasi.