• Uzbek
  • Russian
  • English
 
Main arrow Helpline (+998 366 ) 234 33 20  
Wednesday, 29 January 2020
Helpline (+998 366 ) 234 33 20
Samarqand Agricultural Institute
Address:
Address: Street Mirzo Ulugbek - 77.

Telephone: Tel: (+998 3662 ) 343320
Fax: Fax: (+998 3662) 340786

Information: E-mail:saai_info@mail.ru

Contact
 

Send an Email to this Contact:
The latest news
Ma'lumotlar bazasi
1. Elektron o'quv-uslubiy majmualar.
2. O'quv jarayoni monitoringi avtomatlashtirilgan axborot tizimi.
3. Ilmiy ishlarni monitoringini yuritish dasturi.
4. Xodimlar ma'lumotlar bazasi.